Biológia – Farkasné dr. Oravecz Ágnes

Budapesten születtem 1961. november 14-én. Érettségi bizonyítványt az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumában szereztem 1980-ban. Először az Egri Tanárképző Főiskolát végeztem el, biológia-földrajz tanári szakon, ahol 1984-ben kaptam meg a diplomámat. Néhány év tanítás után felvettek a Szegedi Tudományegyetem kiegészítő biológia szakára, ahol 1993-ban középiskolai tanári diplomát kaptam.

Ezt követően biológusként helyezkedtem el a MTA Szegedi Biológiai Kutató Központjában. Doktori címet 1997-ben növényélettanból szereztem, szintén Szegeden. Disszertációm címe: Nehézfémek hatása a fotoszintetikus apparátus kialakulására. Az MTA kihelyezett kutatójaként 5 évig tanítottam a Kertészeti Egyetem Növényélettan Tanszékén.

Pályafutásom során minden iskolatípusban oktattam: általános iskola, szakközépiskola, gimnázium, egyetem. A kétszintű érettségi bevezetésének évében megszereztem a képesítést az emelt szinten történő vizsgáztatáshoz, és első pillanattól kezdve biológia fakultációkon, illetve magán úton készítettem fel diákokat az emelt érettségire.

Jelenleg a Budapesti Kolping Katolikus Gimnáziumban Tanítok.
Február 11-én volt a védése a Mesterpedagógusi minősítésemnek.