INFORMATIKA

Kinek ajánljuk az emelt szintű informatika érettségire felkészítő tanfolyamot?

Mindenkinek, aki emelt szinten szeretne érettségizni informatikából, amelyet rengeteg szakon fel tud használni az érettségi- felvételi folyamatában, akár többletpontot biztosító eredményként, akár felvételi vizsgakövetelményként.

Az emelt szintű érettségi követelményei

Az emelt szintű írásbeli informatika érettségi négy témakörből áll, dokumentumkezelésből, táblázatkezelésből, adatbázis-kezelésből, és programozásból, ezekre a diákoknak összesen 240 perc áll rendelkezésükre.

A felkészítő tanfolyamon célunk, hogy a vizsgázó a szükséges kompetenciákat teljes mértékben elsajátítsa, vagy fejlessze már meglévő ismereteit. Fontos kompetenciák az alkalmazói készség, a problémamegoldó készség, az algoritmikus gondolkodásmód, az önálló munkavégzés, az alkotó munka, az informatika és a társadalom kölcsönhatásának ismerete, és a kommunikációs készség.

Az emelt szintű szóbeli vizsga központi tételsor alapján zajlik.

A részletes érettségi  követelményeket (szóbeli, írásbeli) és a vizsga leírását innen letöltheted!

Kapcsolódó ELTE szakok:

osztatlan tanári szakok informatika szakkal párosított szakjain kötelező, egyéb tanári szaknál választható, programtervező informatikus, műszaki menedzser,

Részletes tájékoztató a fenti szakok érettségi-felvételi követelményeivel kapcsolatban: az ELTE a felvi.hu-n