Tanfolyamainkról általában

Előkészítő Irodánk felkészült tanári gárdájával naprakészen igazodik a változó érettségi követelményekhez. Tanfolyamainkat ugyanakkor nem csak azok számára ajánljuk jó szívvel, akik a középiskolai törzsanyag nyújtotta tudásukat szeretnék erősíteni, hanem akik egyéb többlettudásra is vágynak.

Manapság, aki szeretne felsőoktatási tanulmányokat folytatni, kénytelen legalább egy, ha nem két tantárgyból is emelt szintű érettségi vizsgát tenni. Ennek a vizsgának a megszerzése is nehezebbé vált, hiszen a korábbiakban megszokottnál magasabb pontszám szükséges a teljesítéséhez.

Kurzusaink a felmerülő vizsgák minden részére felkészítést nyújtanak.

Angol és német nyelvből a diákok nem csupán az emelt szintű érettségi értékelési skáláival, hanem a négy készség (reading, speaking, listening, writing) elsajátítása mellett az egyes típusfeladatokban alkalmazható vizsgatrükkökkel is ismerkedhetnek.

Természettudományos tárgyunk (biológia) fókuszában a tananyag magabiztos elsajátítása mellett a mindennapi élettel összefüggő, gyakorlati ismeretek megszerzése áll. Kiemelt célja e tárgy oktatójának, hogy a hozzánk beiratkozók az elméleti összefüggéseken túl azok példákon keresztüli alkalmazását is el tudják sajátítani. A legtöbb természettudományos tárgy esetében a területre jellemző gondolkodásmód megismerése mellett szó esik a mérési eszközök használatának, kísérletek elvégzésének módjáról is.

Informatikából az érettségin számon kért négy nagy témakört (dokumentumkezelés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, és programozás) tanulják, gyakorolják az egyes foglalkozásokon. Fontosnak tartjuk a feladatok begyakorlásán kívül azt is, hogy a diákok elsajátítják a programozáshoz szükséges gondolkodásmódot.

Magyar nyelv és irodalomból a törzsanyag mellett a hallgatók különböző témákban és műfajokban olvasottságon alapuló tájékozottságra tesznek szert, gyakorolják a személyes vélemény megfogalmazását a témának, műfajnak megfelelő szabatossággal. Megtanulják egy adott probléma vagy kérdéskör írásbeli megvitatását, egy téma több nézőpontú értékelését és egy vélemény, álláspont, következtetés megfogalmazását az érvelés módszerével.

A történelemórák a lexikális ismeretek átadása mellett gondoskodnak az összefüggések átlátásáról. Az órák kiemelt hangsúlyt fektetnek a különböző korok, illetve földrajzi térségek egymással összekapcsolható történelmi fejlődési pontjainak, az eseményeket alakító tényezőknek – a tankönyvekben szereplő leckék időhatárain, illetve magyar és egyetemes történelmi bontásán túllépő – összehasonlító értékelésére, valamint a témakörök árnyalt és pontos bemutatásához szükséges szakszókincs bővítésére.

Összességében, kurzusaink a törzsanyag elsajátítása, ismétlése, megértése mellett kiegészítő ismereteket és készségfejlesztést is garantálnak a diákjaink számára, amellyel nem csak hatékonyan teljesíthető az emelt szintű érettségi vizsga, hanem a mindennapok során is alkalmazható magabiztos tudást is kapnak.

Jelentkezés: http://elokeszito.elte.hu/online-jelentkezes/