Történelem – Urbán Attila

Egyetemi tanulmányaimat 1996 és 2002 között az ELTE BTK történelem és politológia szakán, valamint – Erasmus-ösztöndíjasként – a salzburgi Paris Lodron Universität Társadalomtudományi Karán folytattam. Előadóként 2002 tavaszán kapcsolódtam be az ELTE Felvételi Előkészítő munkájába, ahol azóta megszakítás nélkül vezetem a történelem kurzusokat.

Egyetemi oktatói pályámat doktoranduszként az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetben kezdtem meg. 2005-től előadásokat tartottam az ELTE Társadalomtudományi Karán, valamint – 2006-tól főiskolai adjunktusként – a Zsigmond Király Főiskola Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Intézetében a XX. századi magyar és egyetemes politikatörténet, valamint a kül- és biztonságpolitika témakörében. 2000-től tagja vagyok a Magyar Politikatudományi Társaságnak.


Tanulmányok:

2002 – ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Doktori Iskola, Budapest
1996 – 2002 ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest – politológus, történész
2000 Paris Lodron Universität, Salzburg – Erasmus-program        


Szakmai tapasztalat:

2002 – ELTE Felvételi Előkészítő Iroda, Budapest – történelem kurzusvezető
2002 –  ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet, Budapest – mb. előadó
2004 – 2008 ELTE TáTK Politikai Tudományok Tanszék, Budapest – mb. előadó
2003 – 2008 Zsigmond Király Főiskola, Budapest – mb. előadó, főiskolai adjunktus
2001 – 2002 ELTE BTK Politikaelméleti Tanszék, Budapest – egyetemi gyakornok
2001 – 2002 Magyar Országgyűlés Hivatala, Budapest