MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Kinek ajánljuk az emelt szintű magyar nyelv és irodalom érettségire felkészítő tanfolyamot?

Mindenkinek, aki emelt szinten szeretne érettségizni magyar nyelv és irodalomból, amelyet rengeteg szakon fel tud használni az érettségi-felvételi folyamatában, akár többletpontot biztosító eredményként, akár felvételi vizsgakövetelményként.

Az emelt szintű érettségi követelményei

Az emelt szintű írásbeli magyar érettségi egy nyelvi-műveltségi feladatsorból és szövegalkotási feladatokból áll. A feladatsor egy alkotáshoz kapcsolódik, a kérdések az alkotás összefüggéseinek feltárására, nyelvi és irodalmi ismeretek alkalmazására, fogalmak felismerésére, definiálására, valamint a szöveg jellemzőire irányulhatnak. A szövegalkotási feladatok: egy adott mű értelmezése adott terjedelemben, érvelő szöveg megfogalmazása, egy gyakorlati szövegfajta megalkotása.

Az emelt szintű szóbeli vizsga során egy magyar nyelvi és egy irodalmi tétel kifejtésére kerül sor.

Az irodalom ismeretköre a magyar és nemzetközi szerzők életrajzából, életművéből szemezget, valamint az irodalmi alkotások értelmezési szintjeit, megközelítéseit taglalja (témák, korszakok, stílusok) A magyar nyelv ismeretkörei az ember és nyelv, a kommunikáció, a magyar nyelv története, a nyelv és társadalom, a nyelvi szintek, a szöveg, a retorika, valamint a stílus és jelentés témaköreit fedik le.

Az emelt szintű érettségi vizsga során az írásbeli részhez helyesírási szótárt, a szóbeli vizsgához pedig irodalmi szöveggyűjteményt vagy a feladat megoldásához kapcsolódó nyomtatott ismerethordozót az intézmény biztosít.

A részletes érettségi követelményeket (szóbeli, írásbeli) és a vizsga leírását innen letöltheted!

Szóbeli tételek

A tanfolyam ára és jelentkezés

Árak az éves és a féléves tanfolyamokra

Jelentkezés az angol emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyamra

Kapcsolódó ELTE szakok:

osztatlan tanári szakok magyar nyelv és irodalom szakkal párosított szakjain kötelező, egyéb tanári szaknál választható, politológia, jogász, gyógypedagógia, anglisztika, germanisztika, informatikus könyvtáros, keleti nyelvek és kultúrák, kommunikáció és médiatudomány, magyar, néprajz, ókori nyelvek és kultúrák, romanisztika, szabad bölcsészet, szlavisztika, történelem, közösségszervezés, pedagógia, pszichológia, rekreációszervezés és egészségfejlesztés, sportszervező, csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, nemzetközi tanulmányok, társadalmi tanulmányok, szociológia, szociális munka.

Részletes tájékoztató a fenti szakok érettségi-felvételi követelményeivel kapcsolatban: az ELTE a felvi.hu-n