Miniinterjú némettanárunkkal

  1. Mire számíthatnak a résztvevők a tanfolyamon, hogy néz majd ki a tanév? És hogyan kell elképzelni egy (3*45 perces) alkalmat?

a) Rövid megismerkedés, ill. az alaptudás felmérése után máris kezdenénk egyszerűbb témákkal (bemutatkozás, család, időjárás, bevásárlás stb.) és folyamatosan haladnánk a komplexebb témák felé (urbanizáció, környezetvédelem, iskolarendszer, állam).

b) Az órákat igyekszem változatosan kialakítani, hogy legyen mindenkinek alkalma hozzászólni minden órához írásban, szóban egyaránt. Kis házifeladat-ellenőrzés, új anyag, nyelvtan átbeszélése gyakorló feladatok végzése. A cél az, hogy minden alkalom végén érezni lehessen, hogy kicsit előbbre tartunk, mint az óra elején. A diákok dolgoznak egyedül, kis csoportban is, a tanárral is és nagy csoportban is. Érdekességek, országismereti információk, kultúrával kapcsolatos dolgok is említésre kerülnek.

  1. Milyen készségek kerülnek fejlesztésre az órákon?

A legfontosabbnak a variabilitást tartom, tehát azt, hogy minden készség kihívás elé legyen állítva minden alkalommal, ráadásul úgy, hogy változatosan, felváltva történjenek a gyakorlatok. Tehát folyamatosan, az egész órán van lehetőség írásbeli, szóbeli és a hallás utáni készség gyakorlására. Ez igény szerint tömbösíthető ugyanakkor, tehát lehet egy blokk szóbeli rész, egy blokk írásbeli rész, stb. A nyelvet a maga komplexitásában kell látni, nem csupán kisebb részek halmazaként, emiatt kell minden készséget egyformán fejleszteni.

  1. Mennyiben különbözik egy 12. osztályos és egy már végzett, korábban érettségizett tanuló felkészülése? Hogyan álljon neki a tanulásnak az, aki nem most 12. osztályos?

Semmi különbséget nem érzek a fiatalabb és az idősebb korosztály felkészítése között. Aki már érettségizett, az lehet, hogy jobban ismeri a nyelvet, de részben elfelejtette már. Aki most készül érettségire, az benne van a tanulás folyamatában, a német nyelvtanulás folyamatában.

Korábban érettségizetteknél nagyobb nyitottságra van szükség, hogy belerázódjanak újra a tanulásba. Aki nem most 12. osztályos, készüljön arra, hogy a napi szintű tanulást kell(ene) majd újra elsajátítania. Sokkal hatékonyabb ugyanis napi 20-30 perc tanulás, mint heti 1 x 2 alkalommal 2 x 3 óra. Ez természetesen nem kötelező, csak ötlet, javaslat.