Miniinterjúk az online oktatásról (7. rész)

URBÁN ATTILA – ÉVES TÖRTÉNELEM

1. Hogy érintett Téged az érettségi előkészítők online térbe kerülése? Mennyire volt nehéz számodra az átállás? Kihívásként, lehetőségként, megoldandó feladatként, szükséges rosszként (stb.) tekintettél erre az időszakra?

Tekintettel arra, hogy az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetének oktatójaként már a korábbi szemeszterekben is alkalmaztam a digitális oktatás egyes elemeit, a járványhelyzet kapcsán kialakított új módszertan nem volt előzmény nélküli a számomra. A zavarmentes átállást segítette az előkészítő vezetése és munkatársai részéről nyújtott gyors technikai háttértámogatás is. Amit ebben a helyzetben – minden előadóhoz hasonlóan – nekem is el kellett fogadnom, az a hallgatósággal „csoportszinten” megvalósuló, esetenként az aktuális témakör árnyaltabb kibontását elősegítő interakció korlátozottabb formája.

2. A diákok hogyan fogadták a változást, mennyire volt nehéz számukra, hogy teljesen más formában kell tanulniuk? Ugyanúgy működött a csoportdinamika, mint a jelenléti oktatás során vagy voltak különbségek?

Az érettségi előtt álló korosztály digitális környezetben szocializálódott: már nem a „Guttenberg-,” hanem a „Neumann-Galaxisban” nőttek fel. Ennek megfelelően a diákok szinte kivétel nélkül zökkenőmentesen álltak át az informatikai eszközök felhasználásával megvalósuló távoktatásra. A csoporttagok észrevételeinek, visszajelzéseinek integrálása természetesen megkövetelte a videokonferenciák lebonyolításánál bevett módszertan alkalmazását. Mindez törvényszerűen korlátozza a hallgatók számára az előadóteremben lehetséges spontán reakciókat (például azonnali kérdés szándékának jelzését egy összetettebb problémakörnél), de ehhez a csoport gyorsan alkalmazkodott.

3. Lesz olyan, amit az online oktatás alatt fejlesztettél (tananyag, segédanyag, módszertan stb.), és tervezed, hogy használni fogod a következő csoportodban a jelenléti oktatás során is?

Az elektronikus formában elérhető feladatok, az órán felhasznált források és más háttéranyagok ütemezett megküldése az előadásról hiányzó csoporttagok vonatkozásában már a hagyományos oktatási szakaszban is működött. 2020 márciusát követően mindez kiegészült az egyes témakörök megértését segítő képi elemek, köztük ábrák és topográfiai háttéranyag szélesebb körű alkalmazásával. Ezek többsége várhatóan a tantermi prezentációk bővítése, valamint az órán kiadott gyakorlati feladatok feldolgozása esetében is hasznosítható lesz. Az elmúlt hónapokban sikerrel alkalmazott videokonferencia-rendszer az előadó esetleges kényszerű távolléte estén lehetőséget adhat az adott óra digitális felületen történő megtartására, a csoporttagok számára is alkalmas későbbi időpontban történő pótlására, valamint az előadásokon kívüli konzultációra.